dieta utecenec

“Bol som pocestný a pritúlili ste ma … ” (Stretnutie 14.10.2015)

15. októbra 2015 Martin Mráz 0 Comments

14. októbra 2015 sa uskutočnilo ďalšie stretnutie nášho centra. Pozvaní hostia rozprávali o svojich každodenných skúsenostiach pri práci s utečencami na Slovensku. Ako prvý sa prihovoril pán Mojtaba Ketabchi, pôvodom z Iránu, ale už 25 rokov žijúci na Slovensku. Rozprával o svojich bolestných dôvodoch odchodu z Iránu, o situácii na Blízkom Východe a o tom, prečo on sám ako utečenec, sa rozhodol pomáhať v rámci Slovenskej katolíckej charity ľuďom prichádzajúcim na Slovensko. Pani Anna Ivanková z Gréckokatolíckej eparchiálnej charity Košice porozprávala o veľmi konkrétnej, avšak svetom a médiami nespropagovanej práci zamestnancov charity a dobrovoľníkov s utečencami. Príbehy konkrétnych rodín utečencov na Slovensku, ich snaha sa začleniť a predsudky a problémy, s ktorými sa často stretávajú, sú výzvou pre každého človeka a kresťana. Urobiť vo svojom okolí, škole, či práci všetko preto, aby sme pomáhali odstraňovať predsudky a strach majoritnej časti spoločnosti, ktoré bránia zaradiť sa týmto ľuďom do normálneho spoločenského života na Slovensku.

PS.: Nemôžeme zachrániť celý svet, môžeme sa aspoň pokúsiť odstrániť predsudky a strach zo svojho srdca …

Share on FacebookEmail this to someoneShare on Google+Tweet about this on TwitterPrint this page

Previous Post

Next Post