moses-holding-up-his-arms-during-the-battle-564x423

“Keď Mojžiš zdvihol svoje ruky …”

3. novembra 2015 Martin Mráz 0 Comments

V živote starozákonného Mojžiša bolo veľa dôležitých momentov. Pozývame všetkých zamyslieť sa nad jedným menej známym, avšak napriek tomu jedným z veľmi dôležitých momentov jeho života. Je to udalosť tak dôležitá, že si našla nezastupiteľné miesto aj v byzantskej liturgii, lebo nás privádza k tajomstvu sviatku Povýšenia sv. Kríža.

Už túto stredu 4.11.2015 o 18.00 v pastoračných priestoroch Gréckokatolíckeho farského úradu Košice – Staré Mesto, Moyzesová 40, Košice.

Share on FacebookEmail this to someoneShare on Google+Tweet about this on TwitterPrint this page

Previous Post

Next Post