proskomidia

Liturgia pre vysokoškolákov na Medickej.

14. decembra 2015 Martin Mráz 0 Comments

Pripravujúc sa na sviatky Narodenia Pána, sa stretneme v pondelok 14.12.2015 na vysokoškolských internátoch na Medickej. O 19.30 začne liturgia sv. Jána Zlatoústeho, na ktorú všetkých pozývame.

Share on FacebookEmail this to someoneShare on Google+Tweet about this on TwitterPrint this page

Previous Post

Next Post