m

M – Matka (SDM)

30. septembra 2015 Martin Mráz 0 Comments

MATKA

„Môže matka zabudnúť na svoje nemluvňa a nezľutuje sa nad synom svojho lona? A keby aj ona zabudla, ja nezabudnem na teba.” (porov. Iz 49, 15)

Drahý syn, drahá dcéra,

aj keď dnes dostávaš skôr e-maily, alebo krátke SMS-ky, som veľmi rád, že sa Ti môžem„prihovoriť” listom. Sme na začiatku Milosrdného roka – nového projektu, ktorý je pokračovaním našej spoločnej duchovnej prípravy na Svetové dni mládeže v Krakove so Svätým Otcom Františkom. V duši mi doznieva hymna z Národného stretnutia mládeže P15 v Poprade, no kdesi spoza Tatier už počuť nový song – „Blahoslavení milosrdní”. Podmanivá melódia si Ťa získa už na prvé počutie a hĺbka slov Ťa vtiahne do tajomstva lásky, ktorá sa nám nechala poznať ako Milosrdenstvo.

Milosrdenstvo – čo to vlastne je? Latinské slovo „misericordia” azda najlepšie vystihuje jeho význam. Ak si rozdelíme toto slovo na dve časti dostaneme slová „miseria”, ktoré by sme mohli preložiť ako bolesť (utrpenie) a „cor” znamenajúce srdce (cit). Čiže slovo milosrdenstvo by sme mohli do slovenčiny preložiť ako “cit pre utrpenie” či „bolesť srdca”. Najväčšími odborníčkami na bolesť srdca sú naše mamy…

Pre lepšie pochopenie by som Ti chcel ponúknuť pohľad na milosrdenstvo očami kníh Starého zákona, v ktorých sa používajú dva výrazy, medzi ktorými je ale jemný rozdiel. Prvým je slovochesed. Dá sa preložiť rôznymi výrazmi – statočnosť, vernosť, nezaslúžené dobrodenie, náklonnosť, priazeň, či blízkosť. Predstav si verného muža, ktorý si stojí za tým, čo hovorí. Odpoveďou na jeho vernosť je opätovaná láska ženy. Ak si verejne sľúbia lásku a vernosť, je to záväzok, ktorý má nielen morálnu (mravnú) povahu, ale takmer právnickú – je to skoro ako zmluva. Krásny obraz zmluvy a vernosti Boha voči svojej Neveste nájdeš v Izraelskom národe (porov. Jer 31, 31 – 34).

Druhé slovo, ktoré sa v reči Starého zákona používa na vyjadrenie milosrdenstva, je rachamim. “Rechem” znamená doslova materské lono, preto na rozdiel od chesed (ktorý vystihujú skôr mužské vlastnosti), rachamim svojím spôsobom označuje lásku materinskú. Z hlbokého a pôvodného zväzku a spojenia matky s dieťaťom vzniká voči nemu zvláštny vzťah – jedinečná láska. A túto lásku možno nazvať nezištnou, nezaslúženou a nadobúda rozličné prejavy napr. nežnosť, dobrota, vľúdnosť, trpezlivosť či zhovievavosť – inými slovami – schopnosť preukázať milosrdenstvo nie raz, ale neustále…

V každej ľudsky zdanlivo bezvýchodiskovej situácii, v živote, ako aj vo chvíľach vnútornej samoty, nás Boh prijíma, drží a miluje. Náš Boh nie je beztvará sila či energia kdesi nad nami. Náš Boh je milujúca osoba, prejavujúca súcit a hlboké milosrdenstvo (porov. 2 Kor 1, 3). Preto Ti apoštol Pavol hovorí, že na tomto svete nás nič nemôže odlúčiť od Kristovej lásky (porov. Rim 8, 35).Veriť v lásku má ďalekosiahle dôsledky pre náš obraz Boha, pre našu prirodzenosť a pre život podľa Ježišovho evanjelia. Boh je láska. Láska, ktorá sa azda najdokonalejšie prejavuje v schopnosti byť milosrdným. 

Dovoľ mi, aby som sa Ti prihovoril riadkami istej matky. Tento list napísala svojmu synovi, keď ležala v nemocnici.

Milovaný, často spomínam na naše spoločne strávené okamihy. Vynárajú sa mi v mysli jeden za druhým. Majú vôňu mojich čerstvo upečených koláčov… Vždy boli u nás doma na stole a Ty si mi ich ako dieťa potajomky „ukradol” a bežal s nimi za kamarátmi na dvor. Spomínam na večery, keď sme spolu písali domáce úlohy, alebo keď ste sa hrali s otcom na skrývačku… Veľmi na Teba myslím, nosím ťa v srdci a aj keď Ti často nepíšem, o to viac Ťa v duchu mocne objímam. Z tých koláčov sa na Teba usmievala obetavá skúsenosť receptov mojej mamy… Mala ruky, ktoré boli vždy v strehu, boli neúnavné, keď bolo treba do noci variť, žehliť, alebo vymieňať obklady na horúcom čele. Tie jej ruky som často už ako dospelá bozkávala… Ty si to svojej mame nerobil… Nehľadel si na to, či si ich zoderie vo všetkej tej práci a námahe. Ale oni boli a zostali krásne, lebo mi ich Tvoj otec každý deň ošetril láskavým pohladením, ako vďaku za všetku tú prácu, ktorú každý deň zvládli.

Tak často Ťa úplne pohltili Tvoje problémy, celkom si sa v nich utápal a „bútľavá vŕba” maminho srdca ich vždy všetky prijala a hlboko v prameni duše utkala za Teba modlitbu, ktorou volala na pomoc všetky nebeské chóry… Aj teraz jej duša ticho plače. Mĺkvo stojí pod krížom, na ktorý si sa vyškriabal Ty sám. Zabudol si na detské časy, na nedeľnú zmrzlinu v cukrárni, na spoločné výlety. Možno si opustil vieru, nedoštudoval si školu, skúsil si aj drogu a Tvoje dni sa míňajú vo virtuálnej realite počítačovej ilúzie. Stále potrebuješ nejaké peniaze, ale nechce sa Ti učiť a nemáš ani nijakú prácu. A ani ju nehľadáš, lebo mamine ruky stále pracujú a tak je pred Tebou chutné jedlo a v nedeľu aj dobrý mamin koláč. Veď ona sa o všetko postará…

Možno visíš na kríži apatie, znechutenia a lenivosti, prázdnota Tvojej duše postupne ochromuje každú časť tvojho tela a mysle, a takto ukrižovaný vlastnou ničotou nevidíš, že stojím pod krížom a srdce mám stŕpnuté od bolesti. Často ti dokonca zavadziam, odháňaš ma hrubými slovami a si nervózny z mojej starostlivosti…”

Toľko z listu matky… Čo hovorí aj do tejto zdanlivej beznádeje (miserie) Božie slovo? V novom zákone sa mariánska spiritualita opiera najmä o Zvestovanie (porov. Lk 1, 26 – 38) a výjav,v ktorom Mária stojí pod krížom (porov. Jn 19, 26). Akosi spontánne sa mi v tejto súvislosti vynára pre nás Slovákov známy obraz Sedembolestnej – Panna Mária ako Matka milosrdenstva.Milujúca matka, ktorú Ježiš v posledných chvíľach pozemského života zveruje do ochrany milovaného učeníka Jána, sa v tejto rozhodujúcej chvíli stáva aj našou Matkou. A napokon je tu obraz „piety” – matky, ktorá vo svojom náručí drží mŕtve telo svojho Syna. No ona aj napriek tomu verí, že toto nemôže byť koniec.

Tie naše mamy… Sú si také podobné a predsa je každá iná. Dostali do daru srdce, ktoré nehľadí na seba a míňa sa až do sebazmarenia. V starostlivosti o blízkych sú neúnavne tvorivé, vynaliezavé a jedinečné. V trápení sú všetky rovnaké. Boja sa o nás a sú schopné veľa nocí nespať, ak cítia, že to s nami ide z kopca- aj keď sme už veľkí a dospelí.

Našiel si sa v tom liste aj ty? Počuješ vo svojom vnútri otázky, na ktoré hľadáš odpovede? V takej chvíli by ti Ježiš mohol povedať:

Hľa, stojí pod tvojím krížom, ako stála moja matka pod mojím. Srdce má naplnené olovenými slzami a pohľad upiera na Teba. Hľadí na Teba očami mojej mamy… nie sú iné. Ja som však – na rozdiel od teba – tie oči uvidel a pohladil som ich milosrdnou láskou môjho srdca, ktorú videla v mojom pohľade. Telo som mal od bolesti skrivené v kŕči a ledva som dýchal, ale mal som o ňu starosť. Čo s ňou bude? Kto jej pomôže, až pôjdem k Otcovi? Zveril som ju môjmu milovanému priateľovi Jánovi

a zveril som ju aj Tebe, aby si sa o ňu postaral a aby si prijal jej starostlivosť. Áno, bolo jej veľmi ťažko, keď som to urobil, lebo vedela že sa lúčim. A ja som ju, ktorú som tak veľmi miloval, daroval Jánovi a aj Tebe. Nevzpierala sa, lebo jej srdce a duša sa prelínali s mojím srdcom a dušou, a tak tomu všetkému rozumela, a prebodnutá bolesťou to aj potichu prijala. Bola mojou vernou nasledovníčkou a mala srdce tichého a oddaného učeníka… Moja mama je súčasťou každej mamy, aj tej Tvojej. Píšem Ti, lebo sa pre Teba trápim… Prosím Ťa, skús sa z toho svojho kríža na ňu pozrieť mojimi milosrdnými očami, ponúkam Ti ich… sú to oči lásky, ktoré hľadia bez podozrievania, a vidia dobrotu duše, ktorá je často ukrytá pod nánosom vonkajšej masky.”

Matka, alebo skôr mama. Má toľko farieb a toľko odtienkov – mama starostlivá, mama kuchárka, mama ochrankyňa a bojovníčka, mama opatrovateľka, mama šoférka a taxi služba realizujúca rozvoz na krúžky, mama dovolenková sprievodkyňa a tvorca programu, mama krajčírka a mama tvoriaca karnevalové masky, mama vševediace „perpetuum mobile”, ktoré pracuje, keď už spím, ale aj vtedy, keď sa prebúdzam… Mama pripravujúca voňavý čaj, mama baliaca celú noc vianočné darčeky, mama, ktorá upečie takú narodeninovú tortu, na akú si len spomeniem… Mama – moja modlitebná záštita, stojaca v trhline mojich slabostí a na kolenách orodujúca u Boha. Toto je moja pozemská mama. A toto je aj pre mňa aj moja Nebeská mama. Tajomne sa prelínajú jedna s druhou, vždy, keď sa za ňu, a s ňou, predieram tajomstvami života cez ošúchané zrnká ruženca. Od chvíle Zvestovania až po oslávenie v nebi. Pevne verím, že aj naše mamy, za všetko čo nám dali, dostanú z rúk Kráľa nádhernú korunu, ktorú im nik nevezme, a ktorá bude zdobiť ich hlavu po celú večnosť.

Vďaka Ti mama za tvoje lono, vďaka Ti za tvoje áno, vďaka Ti, že si pre mňa ikonou Matky milosrdenstva.

 

S láskou Ťa žehná

Bruno Donoval OP

 Z Písma

CITÁTY ZO SVÄTÉHO PÍSMA O MATKÁCH

(1 Sam 1, 20.24 – 28)

Kým uplynul rok, Anna počala a porodila syna a dala mu meno Samuel, lebo: „Od Pána som ho vyprosila.” (…) Keď ho oddojčila, jeho matka ho vzala s troma býčkami, jednou efou múky a mechom vína a zaviedla ho do Pánovho domu do Šíla. Chlapček bol útly. Býčka zabili a chlapčeka zaviedli k Hélimu. I povedala: „Prosím, môj pane. Ako žiješ, môj pane, ja som tá žena, čo tu stála pri tebe a modlila sa k Pánovi. O tohoto chlapčeka som prosila a Pán splnil moju prosbu, ktorú som mu predkladala. Nuž aj ja som ho venovala Pánovi. Po všetky dni, kým len bude, nech je zasvätený Pánovi!” I klaňali sa tam Pánovi.

(2 Mach 7, 20 – 23)

Nezvyčajne vzácna a hodna obdivu i slávnej pamiatky je však ich matka. Veď v jedinom dni videla zomierať sedem svojich synov! Ale znášala to vyrovnane, lebo jej myseľ bola posilňovaná nádejou v Pána. Naplnená šľachetným zmýšľaním povzbudzovala každého z nich v materinskej reči. Svoju ženskú myseľ upevňovala mužskou odvahou a povedala im:„Neviem, ako ste povstali v mojom lone; ja som vám nedarovala ani dych, ani život, ba ani údy som umele neusporadovala na vytvorenie každého z vás. Preto Stvoriteľ sveta, ktorý spôsobuje vznik človeka a vytvára bytie všetkých vecí, opäť vám dá dych i život zo svojho milosrdenstva, ako si vy teraz neceníte seba samých pre jeho zákony.”

(Tob 4, 20 – 21; 5, 17 – 23)

A teraz, syn môj, chcem ti niečo povedať: Uložil som u Gabriho syna Gabaela v médskom Rages desať talentov striebra. Neboj sa, syn môj, že sme schudobneli. Budeš mať veľké bohatstvo, ak sa budeš báť len Boha, chrániť sa akéhokoľvek hriechu a robiť dobre pred Pánom, svojím Bohom.” (…) Tobiáš sa šiel pripraviť a vybral sa na cestu. Pobozkal svojho otca a matku a Tóbi mu povedal: „Choď v zdraví!” Vtedy sa matka pustila do plaču a hovorila Tóbimu: „Prečo si pustil preč moje dieťa! Nie je on oporou našej staroby, on, čo vchádzal a vychádzal pred nami? Načo sú nám peniaze?! Ony sú iba smeťami oproti nášmu synovi! Zaobišli by sme sa s tým, čo nám dal Pán pre život.” On jej povedal: „Nerob si starosti! Náš syn v zdraví odchádza a zdravý sa k nám vráti. Tvoje oči ho uvidia v deň, keď sa k tebe vráti zdravý. Nerob si starosti, neboj sa o nich, sestra! Pôjde s ním dobrý anjel, jeho cesta sa vydarí a vráti sa zdravý.” I prestala plakať.

(Mt 20, 20 – 23)

Vtedy k nemu pristúpila matka Zebedejových synov so svojimi synmi, poklonila sa a o čosi ho prosila. On sa jej opýtal: „Čo chceš?” Vravela mu: „Povedz, aby títo moji dvaja synovia sedeli v tvojom kráľovstve jeden po tvojej pravici a druhý po ľavici.” Ježiš odpovedal: „Neviete, čo žiadate. Môžete piť kalich, ktorý mám ja piť?” Oni mu vraveli: „Môžeme.” On im povedal: „Môj kalich budete piť, ale dať niekomu sedieť po mojej pravici alebo ľavici nepatrí mne; to dostanú tí, ktorým to pripravil môj Otec.”

(Jn 19, 25 – 30)

Pri Ježišovom kríži stála jeho Matka, sestra jeho matky, Mária Kleopasova, a Mária Magdaléna. Keď Ježiš uzrel matku a pri nej učeníka, ktorého miloval, povedal matke: „Žena, hľa, tvoj syn!” Potom povedal učeníkovi: „Hľa, tvoja matka!” A od tej hodiny si ju učeník vzal k sebe.

Potom Ježiš vo vedomí, že je už všetko dokonané, povedal, aby sa splnilo Písmo: „Žíznim.” Bola tam nádoba plná octu. Nastokli teda na yzop špongiu naplnenú octom a podali mu ju k ústam. Keď Ježiš okúsil ocot, povedal: „Je dokonané.” Naklonil hlavu a odovzdal ducha.

 Aktivity

AKTIVITA 1: NEZABUDNI NA MAMU!

Cieľ: Upriamiť pozornosť na veľký dar, ktorý dostávame v našej mame. Pomôcť mladým spytovať si svedomie a povzbudiť ich k drobným prejavom vďačnosti voči svojim mamám.

 

Predpokladaná dĺžka trvania: cca 30 min.

Pomôcky:

 • písacie potreby;
 • lepiace poznámkové papieriky v rôznych farbách;
 • vhodný „objekt”, kam sa budú papieriky nalepovať, napr. veľký baliaci papier, tabuľu alebo okno.

 

Poznámky pre učiteľa/animátora:

 1. Brainstorming ukáž účastníkom balíček lepiacich poznámkových papierikov a spýtaj sa ich, či ich používajú. A ak áno, nech prezradia, čo si na ne zapisujú. Môžete tiež vymyslieť iné kreatívne spôsoby použitia týchto papierikov… .

 1. V srdci mamy – uveď prvú časť aktivity takto, alebo podobne:

Predstavme si naše mamy, čo všetko počas dňa riešia a čo všetko musia držať v srdci aj v hlave. Keby si mali všetko zapísať na papieriky, oblepili by nimi možno aj pol kuchyne . Skúsme sa teraz vžiť do ich roly a napíšme všetky činnosti, ktoré naše mamy vykonajú v jeden „obyčajný” pracovný deň. Čo všetko majú naše mamy v srdci?

Nechaj účastníkov, aby sami nahlas pomenovali nejakú dennú činnosť svojich mám. Polož balíčky lepiacich poznámkových papierikov do stredu aj s perami alebo fixkami. Vyzvi ich, aby spomenutú činnosť napísali na lepiaci poznámkový papierik a ten nalepili na spoločné vhodné miesto. Môže to byť okno, tabuľa, dvere, lesklá stena… Univerzálnou náhradou môže byť veľký hárok baliaceho papiera, pripevnený na stenu, alebo nábytok, vo zvislej polohe. Popísané papieriky nalepujte do tvaru srdca.

 1. Modlitba prečítaj časť listu dominikána Bruna Donovala:Matka, alebo skôr mama. Má toľko farieb a toľko odtienkov – mama starostlivá, (…) Mama – moja modlitebná záštita, stojaca v trhline mojich slabostí a na kolenách orodujúca u Boha.” Vyzvi účastníkov k spontánnej modlitbe vďaky za naše mamy.

Potom sa účastníkov spýtaj, či si všetok ten „servis” svojich mám vážia. Či sú im dostatočne vďační. Ak ste ešte nečítali listdominikána Bruna Donovala, odporúčame prečítať aspoň dve časti z neho – list matky z nemocnice svojmu synovi a fiktívnu Ježišovu odpoveď.

 1. Matka pod krížom – uveď druhú časť aktivity takto, alebo podobne:

Aj naše mamy stoja často pod krížom svojich synov a dcér ako Mária. Skúsme teraz pomenovať všetky naše postoje alebo skutky, ktorými našim mamám spôsobujeme kríž. Nemusíte ich hovoriť nahlas. Ak sú to príliš osobné veci, píšte ich zo zadnej strany papierika, aby po nalepení neboli čitateľné. Vytvorme spoločný kríž, pod ktorým stoja aj naše mamy…

Bude dobré, ak ich ubezpečíš, že ani po skončení tejto aktivity ich nebude nikto čítať.

Môžete ich spolu vložiť do obálky a priniesť ako dar na mládežnícku svätú omšu, alebo ich spáliť (na bezpečnom mieste )…

Popísané papieriky teraz nalepujte do tvaru kríža.

Keď nalepíte všetky papieriky, ostaňte chvíľu v tichu a spontánne prejdite do modlitby odprosenia.

 1. Domáca úloha – na záver rozdaj každému účastníkovi niekoľko lepiacich papierikov (cca 10, zlepených spolu, aby sa lepiaca časť pri prenose domov nepoškodila). Vyzvi ich, aby tajne nechali svojej mame odkazy vďaky, alebo prejavy lásky k nej. Nech sú tvoriví. Isto sa mama poteší, ak nájde v skrinke s taniermi papierik s nápisom: „Vďaka za raňajky!”, alebo odkaz nalepený na zrkadle: „Si SUPER mama!” Pri najbližšom stretnutí si môžete porozprávať, ako to dopadlo .

AKTIVITA 2: BYŤ AKO MATKA

Cieľ: konfrontovať mladého človeka s matkami vo Svätom písme. Na základe ich príkladu sa cvičiť vo vlastnostiach, ktoré nám chýbajú.

 

Predpokladaná dĺžka trvania: cca 30 min.

Pomôcky:

 • viac kusov Svätého písma, resp. projektor na premietanie biblického textu;
 • papiere a perá;
 • tabuľa/veľký papier;
 • akékoľvek staré kocky – drevené, plastové, hracie, zo stavebnice…;
 • v prípade, že nemáte staré kocky: vytlačené plášte kocky, nožnice, lepidlo.

 

Poznámky pre učiteľa/animátora:

 1. Práca so Sv. písmom I. spýtaj sa účastníkov, či poznajú nejaké matky zo Svätého písma. Potom uveď prvú časť aktivity – čítanie zo Svätého písma o matke proroka Samuela. Najlepšie by bolo, ak by každý účastník mal pred sebou text – buď vo Svätom písme, vytlačený alebo premietnutý cez projektor. Je dobré prečítať alebo prerozprávať celý text – (1 Sam 1; 2, 1 – 21).

 1. Brainstorming I. nechaj účastníkov, aby na základe prečítaného textu opísali vlastnosti, ktoré mala Anna. Napr. človek modlitby, pokora, starostlivosť, trpezlivosť, dôvera Bohu, stojí si za svojím slovom, … Všetky tieto vlastnosti spolu napíšte na tabuľu, alebo na pripravený veľký papier, v ktorého strede je napísané slovo matka.

 1. Práca so Sv. písmom II. – podobne pokračujte aj s druhým úryvkom z Písma o matke machabejských synov – (2 Mach 7).

 1. Brainstorming II. na tabuľu/papier dopíšte vlastnosti, ktoré mala matka machabejských synov. Napr. statočnosť, plná viery, povzbudzovala k vernosti, uprednostnila spásu pred pozemským životom…

 1. Diskusia spýtaj sa účastníkov, ktorá vlastnosť im z týchto napísaných chýba a či robia niečo pre to, aby sa v nej zdokonaľovali. Buď príkladom a začni ako prvý.

 1. Kocka – rozdaj účastníkom staré kocky (drevené, plastové, hracie, zo stavebnice, akékoľvek…). Spoločne si ich oblepte čistým papierom. Ak nemáte kocky, rozdaj účastníkom na papieri nakreslený plášť kocky. Vyzvi účastníkov, aby do jednotlivých stien kocky napísali tie vlastnosti, ktoré v predošlej časti uviedli, že im chýbajú, prípadne majú v nich nedostatky. Každý si potom kocku vystrihne a zlepí (pokiaľ nepoužívate oblepené kocky). Takto popísanú vyrobenú/poskladanú kocku si každý môže zobrať domov. Pri ranných modlitbách ňou hodí a celý deň sa cvičí vo vlastnosti, ktorá padne.

AKTIVITA 3: MILOVAŤ STAROSTLIVO A SLOBODNE

Cieľ: všimnúť si starostlivosť matiek vo Svätom písme, učiť sa milovať svojich blízkych v slobode a odovzdanosti Otcovi, ako to robila Mária.

 

Predpokladaná dĺžka trvania: cca 40 min.

Pomôcky:

 • vytlačené citáty z Písma (posledné tri citáty, ktoré nájdeš v časti Z Písma tejto katechézy):(Tob 4, 20 – 21; 5, 17 – 23) + (Mt 20, 20 – 23) + (Jn 19, 25 – 30);
 • papiere a perá;
 • detská krupica (1bal.) alebo piesok a väčšia nádoba do ktorej ju môžeme vysypať.

 

Poznámky pre učiteľa/animátora: Ak ste stretko/spoločenstvo/trieda, ktorá už spolu funguje dlhšie, prispôsob aktivitu vašim podmienkam, na úvod sa zahrajte, zdieľajte, pomodlite, pripravte si občerstvenie, pri záverečnej modlitbe môžete použiť sviečku, gitaru…, čokoľvek, aby ste vytvorili atmosféru priateľstva a dôvery. Záverečná modlitba môže byť pre niektorých ľudí náročnejšia, citlivo preto zváž, či použiješ všetky jej časti.

 1. Brainstorming – rozdeľ účastníkov do menších skupiniek, ak je ich menej, môžu pracovať aj vo dvojiciach. Každá skupinka dostane papier a pero. Ich úlohou je spolu napísať rôzne vlastnosti mamy – dobré, aj tie, ktoré sa im nepáčia.

 1. Pantomíma každá skupinka si vyberie jednu vlastnosť mamy, ktorú považuje za najdôležitejšiu. Pripraví si krátku pantomímu, ostatné skupinky hádajú o akú vlastnosť ide.

 1. Diskusia – jeden z členov každej skupinky prečíta nahlas všetky vlastnosti, ktoré skupinka napísala. Pýtaj sa členov skupiniek: Prevažujú dobré alebo zlé vlastnosti? Prečo ste si na pantomímu vybrali práve túto vlastnosť? Má ju vaša mama? Zažívate to vo svojej rodine? Vybrali si niektoré skupinky rovnaké/podobné vlastnosti? Prečo asi?

(pozn.: ak sú účastníci starší, odporúčame aktivity 1, 2, 3, spraviť dynamicky, nestratiť pri tom veľa času a dôraz klásť viac na nasledujúce aktivity)

 1. Práca so Sv. písmom rozdaj účastníkom úryvky zo Sv. písma tak, aby každý mal všetky 3 citáty. Pred ich čítaním upriam pozornosť účastníkov na postavy matky. Čítajte ich postupne, každý citát môže prečítať iný účastník. Po každom citáte sa kratučko porozprávajte: Ako sa správala matka? Aké má asi vlastnosti? Sú podobné tým, o ktorých sme hovorili predtým? Podobá sa táto biblická postava tvojej mame? V čom? Po prečítaní všetkých troch citátov sa krátko porozprávajte: Čo majú predstavené matky spoločné? V čom sa líšia? Aký je asi úmysel ich konania, prečo sa tak správajú? Čo sa od nich môžeme naučiť? Ako by ste konali na ich mieste?

(pozn.: text z knihy Tobiáš je možno „vytrhnutý z kontextu”. Aby bola reakcia matky zrozumiteľná, bolo by dobré, aby si vysvetlil súvislosti, keďže kniha Tobiáš nie je taká známa ako Evanjeliá. Prerozprávaj im piatu kapitolu tejto knihy.)

 1. Krupica v hrstivysyp do väčšej nádoby vrecko krupice alebo podobné množstvo suchého piesku tak, aby naň videli všetci účastníci. Popros účastníkov, aby sa pokúsili nabrať do jednej ruky čo najväčšie množstvo krupice. Ak vám to priestory dovoľujú, účastníci môžu držať chvíľku krupicu v rukách a spolu sa pozrite, koľko sa komu podarilo nabrať, ak nie, účastníci vrátia krupicu hneď naspäť do nádoby.Vysvetli aktivitu: Ak krupicu naberieme jednoducho do dlane, ktorá zostane otvorená, naberieme väčšie množstvo, ako keď sa snažíme krupicu zovrieť do pästi. Vtedy nám uniká pomedzi prsty. Nie je to tak podobne vo vzťahoch? Môžeme mať ten najlepší úmysel, ale ak tomu druhému nedáme aj slobodu, môže sa nám snažiť uniknúť, môžeme ho stratiť. Ako sa zachovali biblické ženy, o ktorých sme čítali?

 1. Zhrnutiepozrime sa na biblické ženy- Tobiášovu matku, matku Zebedejových synov, našu, a Ježišovu, matku Máriu. Každá z nich je pre nás príkladom, od každej sa môžeme učiť. Tobiášova matka zo strachu o svojho jediného syna nesúhlasila s jeho odchodom, akostarostlivá mama sa o svojho syna bála. Matka Zebedejových synov sa za nich prihovárala u Ježiša. Tak isto chcela pre svojich synov to najlepšie, chcela im pomôcť najlepšie ako vedela. A čo Mária pri zomierajúcom Ježišovi? Bola azda menej starostlivá, keď ticho stála pod Krížom? Určite nie. Mala azda volať na Ježiša ako mnohí okolo: „Zostúp z kríža!”, alebo volať na Otca: „Skonči toto utrpenie!” Mária v tej chvíli plnila Božiu vôľu, v odovzdanosti a poslušnosti sa stala tou najstarostlivejšou mamou – dostala do opatery všetkých nás, celé ľudstvo. Od Márie sa môžeme učiť „otvoreným dlaniam”,milovať v slobode.

 1. Modlitba a rozhodnutia vyzvi účastníkov, aby sa vo chvíľke ticha zamysleli nad tým, za čo všetko môžu ďakovať svojim mamám, ako sa o nich starajú, pomáhajú im, dovolia im rásť a robiť vlastné rozhodnutia. Vlastnými slovami ďakujte za svoje mamy.

Modlitba má moc meniť naše životy aj vďaka tomu, že nahlas nad sebou alebo niekým vyslovíme slovo. Často si to neuvedomujeme, ale ak veríme, že sme stvorení na Boží obraz a jeho Slovo stvorilo svet, aj naše slová majú moc – tvoriť nádherné veci a búrať hradby nepožehnania, či neodpustenia. Vďaka nášmu rozhodnutiu – vyslovenému slovu dovoľujeme Bohu a jeho milosrdenstvu, aby uzdravovalo nás a naše vzťahy. Povzbuď k takejto modlitbe účastníkov, veď ich nasledujúcimi dvoma rozhodnutiami, buď im príkladom. Môžete sa modliť všetci naraz – po šepky, alebo nahlas, ak to vzťahy, priestory a zrelosť účastníkov dovoľujú. V takomto prípade ich ubezpeč, že nikto ich modlitbu nebude počúvať, vysvetli, prečo je dôležité tieto slová vysloviť nahlas. Ak účastníci tvojho stretka/triedy nemajú také vzťahy, alebo vám v tom niečo prekáža, pozvi účastníkov, aby si svoju modlitbu – rozhodnutie – napísali na papier (alebo im ju vytlačenú na papieri daruj) a doma, v osobnej modlitbe ju nahlas dali Bohu.

Modlitba a rozhodnutia

Nie vždy sú naše mamy dokonalé, aj ony robia chyby. Možno by si potreboval(a) viac pomoci a starostlivosti od tvojej mamy. Možno nebola pri tebe, keď si to potreboval/a, možno sa viac starala o iných, alebo iné veci, ako o teba. Možno si pamätáš konkrétne situácie, v ktorých ti ublížila… A možno práve naopak, tvoja mama je príliš úzkostlivá, až príliš sa o teba bojí, cítiš sa vďaka tomu neslobodný/á… Skús sa teraz zamyslieť nad týmito vecami. Skús ich pomenovať a odpustiť svojej mame. Nezabudni, že odpustenie nie je pocit, ale rozhodnutie, emócie (hnev, bolesť, smútok…) sa uzdravujú Ježišovou milosťou na základe tvojho rozhodnutia.

Rozhodujem sa a odpúšťam svojej mame… (doplň všetko čo ti Duch Svätý ukáže) a dnes sa s ňou zmierujem v mene Ježiš. Prijímam uzdravenie a požehnanie do nášho vzťahu. Amen.”

Skúsme sa učiť od Márie. Ona veľmi milovala svojho jediného Syna, ale aj v ťažkej chvíli bola rozhodnutá milovať ho slobodne – podľa Božej vôle, dovoliť mu konať to, pre čo prišiel, zveriť všetko, aj Ježiša Otcovi. Ako máme radi svojich najbližších? Je to láska podobná Máriinej? Nedržíme niekedy my sami tých, ktorých máme najradšej v „zovretej pästi”? Dokážeme ich milovať v slobode a odovzdanosti Božej vôli ako Mária? Toto rozhodnutie vôbec nie je jednoduché. Ani pre Máriu nebolo, no prinieslo veľké ovocie.

Ježišu ďakujem ti za mojich najdrahších… (môžeš menovať).Ďakujem, že si mi ich dal ako veľký dar do môjho života, veľmi mi na nich záleží. Chcem ich milovať tak, ako miluješ Ty, ako miluje Mária. Rozhodujem sa pre slobodu v našich vzťahoch, odovzdávam týchto ľudí do tvojej vôle, pretože ti verím, že ty najlepšie vieš, čo je pre nich dobré, nie ja. Daj mi milosť milovať ich slobodne, aj vtedy, keď to pre mňa bude ťažké. Daj mi múdrosť, aby som im vedel(a) pomáhať v nasledovaní teba za každých okolnosti. Amen.”

AKTIVITA 4: MILOSRDNÝ RUŽENEC

Cieľ: Ponúknuť mladým objavenie krásy a radosti pri modlitbe posvätného ruženca s novými tajomstvami o milosrdenstve. Obnoviť lásku k nebeskej matke v októbri- mesiaci ruženca.

 

Predpokladaná dĺžka trvania: cca 30 min.

Pomôcky:

symbolické predmety ku desiatkom –

sklená nádoba s olivovým olejom, drevená palica, čistá košeľa, kamene a kľúče.

Poznámky pre učiteľa/animátora:

Svätý Ján Pavol II. nás vo svojom apoštolskom liste Rosarium Virginis Mariae o posvätnom ruženci povzbudzuje, aby sme sa nebáli kontemplovať Ježišov život a modliť sa ruženec aj s novými tajomstvami:

Ruženec obsahuje iba niektoré z mnohých tajomstiev Kristovho života, ktoré sa ustálili vo všeobecnej praxi a ktoré potvrdila cirkevná autorita. Tento výber bol daný pôvodnou osnovou modlitby ruženca, ktorá je založená na čísle 150, zodpovedajúcom počtu žalmov v žaltári. Myslím si však, že na zvýraznenie kristologickej hĺbky ruženca by bolo vhodné doplnenie ponechať na slobodné rozhodnutie jednotlivcov a spoločenstiev, ktoré by umožnilo zahrnúť aj tajomstvá Kristovho verejného účinkovania od jeho krstu až po utrpenie. Práve v škále týchto tajomstiev rozjímame o dôležitých stránkach osoby Krista ako definitívneho zjavenia Boha.(bod 19.)

 

A ďalej nádherne odpovedá na námietky voči ružencu:

Mohlo by sa namietať, že ruženec je modlitba, ktorá nevyhovuje vkusu dnešných detí a mladých. Ale táto námietka je namierená skôr na nie dosť primeranú metódu modlenia sa. Navyše, nič nebráni tomu, aby sa základná štruktúra ruženca pre deti a mladých – ktorí sa ho modlia buď v rodine, alebo v skupinách – neobohatila vhodnými symbolickými a praktickými pomôckami, na jeho lepšie pochopenie a ocenenie. Prečo to teda neskúsiť? Pastorácia mládeže, ktorá nerezignuje, je oduševnená a tvorivá (Svetové dni mládeže sú toho pre mňa príkladom!), môže s Božou pomocou dosiahnuť vskutku pozoruhodné výsledky. Som si istý, že pri správnom podaní ruženca, mladí ľudia ešte raz prekvapia dospelých tým, ako si osvoja túto modlitbu a budú sa ju modliť s nadšením typickým pre ich vek. (bod 42.)

Celý text apoštolského listu Jána Pavla II. o ruženci nájdete tu:

http://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-papezov/c/rosarium-virginis-mariae

Povzbudení svätým pápežom vám v mariánskom ružencovom mesiaci október ponúkame nové tajomstvá posvätného ruženca, špeciálne určené pre Milosrdný rok.

Odporúčame modliť sa ho v skupinke, alebo na stretku. Ponúkame tiež nápady na symbolický predmet, ktorý by sa mohol dať pred každým desiatkom medzi vás do stredu, alebo na viditeľné miesto. Potom niekto z mladých prečíta evanjeliovú pasáž. Po prečítaní biblického textu nechaj mladých hádať, prečo je tu práve tento symbol. Pochopiteľne, fantázii sa medze nekladú . Môžete si vymyslieť vlastné symboly, alebo nechať mladých nech niečo symbolické nájdu na mieste, kde sa práve nachádzate…

 

Milosrdný ruženec

 

Prosby k preddesiatkom

 1. Ježiš, ktorý ťa nám daroval ako Matku.
 2. Ježiš, ktorý nech nás privedie do domu Otca.
 3. Ježiš, ktorý nech nás učí milosrdnej láske.

 

Tajomstvá k desiatkom

 1. Ježiš, ktorý prejavuje milosrdenstvo ako Samaritán.

Biblický text: Lk 10, 25 – 37, Symbol: sklená nádoba s olivovým olejom (symbol samaritánovej pomoci – olej na rany).

 1. Ježiš, ktorý hľadá stratené ovce.

Biblický text: Lk 15, 4 – 7, Symbol: drevená palica (symbol pastiera).

 1. Ježiš, ktorý sa teší z návratu márnotratného syna.

Biblický text: Lk 15, 11 – 32, Symbol: čistá košeľa (symbol nových šiat po príchode márnotratného syna).

 1. Ježiš, ktorý neodsudzuje cudzoložnú ženu.

Biblický text: Jn 8, 4 – 11, Symbol: kamene (symbol kameňovania hriešnice).

 1. Ježiš, ktorý odpúšťa kajúcemu lotrovi.

Biblický text: Lk 23, 32 – 43, Symbol: kľúče (symbol domova).

 

Po každom desiatku sa po modlitbe Sláva Otcu vkladá Fatimská prosba:

(je dobré upozorniť na záverečné slovo „milosrdenstvo”, ktoré možno už prehliadame…)

 

Ó, Ježišu, odpusť nám naše hriechy,

zachráň nás od pekelného ohňa

a priveď do neba všetky duše,

najmä tie, ktoré najviac potrebujú tvoje milosrdenstvo.

Z prameňa milosrdenstva

Úryvky z Denníčka svätej Faustíny

o Márii a matke.

Svätá Faustína, rodným menom Helenka Kowalská, sa narodila v roku 1905 v poľskej dedine Glogowiec. Bola jednoduchým dievčaťom, takmer bez vzdelania. Povolanie do rehoľného života a Boží hlas cítila už v siedmich rokoch, ale pre ťažkú rodinnú situáciu sa snažila toto Božie volanie prehlušiť. Raz na jednej zábave ju istý mládenec poprosil o tanec. Keď začali spolu tancovať, náhle videla vedľa seba stáť Ježiša. Bol celý umučený, obnažený a pokrytý ranami. Povedal jej:„Dokedy ťa budem ešte trpieť a dokedy ma budeš zavádzať?”

Po tomto zážitku vstúpila ako 20-ročná do kláštora Kongregácie sestier Matky Božieho milosrdenstva vo Varšave a prijala rehoľné meno Faustína, čo znamená šťastná. Večné sľuby zložila v Krakove v roku 1933.

Pracovala na vrátnici, v záhrade a v kuchyni. Raz sa Ježišovi sťažovala na nedostatok síl pri zlievaní zemiakov v obrovskom hrnci: „Ja už nevládzem, ale ak ty chceš, aby som to predsa len skúsila, tak tam pôjdem a urobím to pre teba.” Išla do kuchyne a s ľahkosťou zobrala hrniec a zliala vodu. Keď zdvihla pokrievku, uvidela v hrnci namiesto zemiakov veľké puky červených ruží. V tej chvíli počula v duši hlas: Tvoju ťažkú prácu premieňam na kytice najkrajších kvetov a ich vôňa sa vznáša k môjmu trónu.”

Výborne piekla a zdobila torty. Keď mal prísť na návštevu biskup, rýchlo zavolali sestru Faustínu zo záhrady, aby prišla ozdobiť torty, aby mu mali čo ponúknuť.

Napokon jej bolo zverené veľké posolstvo o Božom milosrdenstve; posolstvo o Bohu nie ako o trestajúcom Otcovi, ale ako o milujúcom Ockovi, ktorý túži zachrániť každú dušu, aj tú najhriešnejšiu.

Zjavoval sa jej Pán Ježiš a všetky tieto vnútorné zážitky zapísala do svojho Denníčka.

Cez sestru Faustínu nám Ježiš zanechal modlitbu korunky Božieho milosrdenstva, ktorou môžeme u Boha vyprosiť všetko, čo je zhodné s jeho vôľou.

Faustína zomrela ako 33-ročná a za svätú ju vyhlásil pápež Ján Pavol II. v roku 2000.

Úryvky z Denníčka svätej Faustíny o Márii a matke.

330 „Som nielen Kráľovnou neba, ale aj Matkou milosrdenstva a tvojou matkou.”

798 Pannu Máriu som poprosila o zvláštnu ochranu. Jedine ona je vždy so mnou. Ona sa ako dobrá matka pozerá na všetko moje úsilie, aj na to, čo prežívam.

1414 Slávnosť Nepoškvrneného počatia. Pred svätým prijímaním som videla najsvätejšiu Matku nepredstaviteľne krásnu. Usmievala sa na mňa a povedala mi: „Dcéra moja, na Boží príkaz ti mám byť výhradným a zvláštnym spôsobom matkou, ale túžim, aby si aj ty bola mojím výnimočným dieťaťom.”

1114 Dnes som pocítila blízkosť svojej Matky – nebeskej Matky. Pred každým svätým prijímaním vrúcne prosím Pannu Máriu, aby mi pomohla pripraviť si dušu na príchod jej Syna a jasne cítim jej starostlivosť o mňa.

529 Najsvätejšia Matka mi hovorila, aby som všetky Božie požiadavky prijímala ako malé dieťa, bez akéhokoľvek skúmania, lebo to sa Bohu nepáči.

325 Po chvíli som uvidela Pannu Máriu v nevýslovnej kráse. Povedala mi: „Dcéra moja, žiadam od teba modlitbu, modlitbu a ešte raz modlitbu za svet a zvlášť za tvoju vlasť.”

1244 Zostala som sama s Pannou Máriou, ktorá ma poučila o Božej vôli, ako ju v živote prijímať, úplne sa podrobujúc jeho najsvätejším rozhodnutiam. Nemôžeme sa páčiť Bohu, ak neplníme jeho svätú vôľu. „Dcéra moja, vrelo ti odporúčam, aby si verne plnila všetky Božie priania, lebo to je najmilšie jeho svätým očiam.”

625 Večer, keď som sa modlila, Panna Mária mi povedala: „Váš život má byť podobný môjmu životu, tichý a ukrytý. Máte sa neprestajne zjednocovať s Bohom, prosiť za ľudstvo a pripraviť svet na druhý Boží príchod.”

1097 Odvtedy žijem pod panenským plášťom Panny Márie. Ona ma chráni a poučuje, som pokojná pri jej nepoškvrnenom srdci. Som slabá a neskúsená, preto sa viniem ako malé dieťa k jej srdcu.

793 Prežívam chvíle s najsvätejšou Matkou. Túžobne očakávam príchod Pána. Moje túžby sú veľké. Túžim, aby všetok ľud poznal Pána, túžim pripraviť všetky národy na prijatie vteleného Slova.

Adorácia S Máriou k Ježišovi

Pieseň

Žena [FireFly] https://www.youtube.com/watch?v=WGhJR3J-DE0

(alebo iná vhodná pieseň o Márii)

 

Úvod

Svätý Otec František ohlásil mimoriadny Rok milosrdenstva, ktorý začne na sviatok Nepoškvrneného počatia našej matky Márie, matky milosrdenstva. Jej príbeh prekvapení s Bohom začal pri zvestovaní v Nazarete, kde nebol nik, iba ona. Vľúdnosť jej pohľadu nech nás sprevádza, aby sme všetci mohli znovu objaviť radosť z Božej nežnosti. Nik nespoznal tak ako Mária hĺbku tajomstva Boha, ktorý sa stal človekom. Všetko v jej živote bolo stvárňované prítomnosťou milosrdenstva, ktoré sa stalo telom. Skúsenosť, ktorú prežila s Ježišom a svojím manželom Jozefom, nás môže vtiahnuť do vnútorného dialógu, s ktorým máme skúsenosť aj v našich rodinách.

Obráťme sa k nej so starobylou a stále novou modlitbou Salve Regina (Zdravas Kráľovná), aby od nás nikdy neodvrátila svoj milosrdný pohľad, a aby nás urobila hodnými kontemplovať tvár milosrdenstva, jej Syna Ježiša.

 

Korunka k Matke Božieho Milosrdenstva

(modlí sa na zrnkách ruženca, má len tri desiatky)

Imprimatur: + Mons. Alojz Tkáč, ABÚ Košice 2 .3. 2004

 

Na začiatok:

Zdravas’, Kráľovná, matka milosrdenstva;

život náš i sladkosť a nádej naša, zdravas’.

K tebe voláme, hriešni synovia Evy,

v tomto sĺz údolí stenajúci, plačúci.

A preto teda, Orodovnica naša,

obráť k nám tie svoje premilosrdné oči.

A nám Ježiša, ktorý je požehnaný

plod života tvojho, tam vo večnosti ukáž.

Ó, milostivá a nad všetky pobožná,

ó, presladká Panna, Matka Božia Mária.

 

Na veľkých zrnkách (1x):

Mária, Matka milosti a Matka Milosrdenstva,

chráň nás pred nepriateľmi a prijmi nás v hodine smrti.

 

Na malých zrnkách (10x):

Mária, Matka Milosrdenstva,

vypros nám milosrdenstvo u svojho Syna Ježiša.

Záverečná modlitba:

Matka milosrdenstva, ty otváraš pred nami dokorán svoju náruč a vystieraš ruky plné všetkých milostí a darov. Tvoje materinské srdce nám chce dať všetko, čo potrebujeme. Preto sa, s dôverou obraciame k tebe Nebeská Matka, vypros nám všetko, čo potrebujeme, ale predovšetkým svojím silným príhovorom nám vypros od Ježiša milosť, aby sme bdeli nad čistotou a nevinnosťou, verne a vytrvalo sa snažili o lásku k tebe a v srdci nosili obraz tvojho Syna. Nech nás jeho milosrdenstvo chráni, spravuje

a privedie do večnej blaženosti. Amen.

Pieseň (počas nej kňaz alebo diakon vyloží Oltárnu sviatosť)

Misericordias Domini [Taizé] https://www.youtube.com/watch?v=Y6ycBOH9qXM

(alebo iná vhodná pieseň)

Zamyslenie

Teraz je ten čas, keď sme pri Ježišovi tak blízko, ako bola Mária. S pohľadom upretým na teba, Ježišu, a na tvoju milosrdnú tvár, môžeme zakusovať lásku Najsvätejšej Trojice. Od Otca si dostal poslanie zjaviť tajomstvo lásky. Ty si Láska, Láska, nič iné ako Láska. Láska, ktorá sa dáva zadarmo. Tvoje vzťahy s ľuďmi, ktorí sa k tebe vinú, majú v sebe čosi jedinečné a neopakovateľné. Znamenia, ktoré konáš, zvlášť hriešnikom, chudobným, vylúčeným, chorým a trpiacim, sa dejú v mene milosrdenstva. Všetko v tebe hovorí o milosrdenstve. Ničomu, čo je v tebe, nechýba súcit.

Zo srdca Najsvätejšej Trojice, z najhlbšieho vnútra Božieho tajomstva, vyviera, a bez ustania prúdi, veľká rieka milosrdenstva. Tento prameň sa nikdy nevyčerpá pre tých, ktorí sa k nemu priblížia. Zakaždým, keď to niekto z nás potrebuje, môžeme k tebe pristúpiť, pretože tvoje milosrdenstvo je nekonečné. Taká nepreskúmateľná je hĺbka tajomstva, ktoré v sebe uchovávaš, také nevyčerpateľné je bohatstvo, ktoré z teba pochádza.

Žalm 136

(recitovaný alebo spievaný)

 

Oslavujte Pána, lebo je dobrý, *

lebo jeho milosrdenstvo je večné.

Oslavujte Boha nad bohmi, *

lebo jeho milosrdenstvo je večné.

Oslavujte Pána nad pánmi, *

lebo jeho milosrdenstvo je večné.

 

On jediný koná veľké zázraky, *

lebo jeho milosrdenstvo je večné.

On múdro stvoril nebesia, *

lebo jeho milosrdenstvo je večné.

On rozprestrel zem nad vodami, *

lebo jeho milosrdenstvo je večné.

On stvoril veľké svetlá, *

lebo jeho milosrdenstvo je večné:

slnko, aby panovalo vo dne, *

lebo jeho milosrdenstvo je večné,

mesiac a hviezdy, aby panovali v noci, *

lebo jeho milosrdenstvo je večné.

On pobil egyptských prvorodencov, *

lebo jeho milosrdenstvo je večné.

On vyviedol Izraela spomedzi nich, *

lebo jeho milosrdenstvo je večné;

mocnou rukou a vystretým ramenom, *

lebo jeho milosrdenstvo je večné.

 

On rozdelil Červené more na dve časti, *

lebo jeho milosrdenstvo je večné.

A Izraela previedol jeho stredom, *

lebo jeho milosrdenstvo je večné.

V Červenom mori zatopil faraóna i jeho vojsko, *

lebo jeho milosrdenstvo je večné.

On previedol svoj ľud cez púšť, *

lebo jeho milosrdenstvo je večné.

On pobil význačných kráľov, *

lebo jeho milosrdenstvo je večné.

A pozabíjal mocných kráľov, *

lebo jeho milosrdenstvo je večné.

Sehona, kráľa amorejského, *

lebo jeho milosrdenstvo je večné;

a Oga, kráľa Bášanu, *

lebo jeho milosrdenstvo je večné;

a ich krajinu dal za dedičstvo, *

lebo jeho milosrdenstvo je večné;

za dedičstvo Izraelovi, svojmu služobníkovi, *

lebo jeho milosrdenstvo je večné.

 

On pamätal na nás v našom ponížení, *

lebo jeho milosrdenstvo je večné.

A oslobodil nás od našich nepriateľov, *

lebo jeho milosrdenstvo je večné.

On dáva pokrm každému stvoreniu, *

lebo jeho milosrdenstvo je večné.

Oslavujte Boha nebies, *

lebo jeho milosrdenstvo je večné.

 

Sláva Otcu i Synu *

i Duchu Svätému.

Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky *

i na veky vekov. Amen

(chvíľa ticha)

Zamyslenie

Pilierom, na ktorom spočíva život Cirkvi, je milosrdenstvo. Každá jej pastoračná činnosť by mala byť zahalená do nežnosti, s ktorou sa obracia k veriacim; žiadnemu jej ohlasovaniu a svedectvu pred svetom nesmie chýbať milosrdenstvo. Dôveryhodnosť Cirkvi sa overuje cestou milosrdnej a spolucítiacej lásky. Preto Cirkev mocne pociťuje naliehavú potrebu ohlasovať Božie milosrdenstvo. Jej život je autentický a dôveryhodný vtedy, keď je milosrdenstvo obsahom jej presvedčeného ohlasovania. Vie, že jej prvou úlohou, najmä vo chvíľach, aké prežívame aj my, plných veľkých nádejí a silných protirečení, je voviesť všetkých do veľkého tajomstva Božieho milosrdenstva, kontemplujúc Kristovu tvár.

Pane, ale toto sa týka aj mňa. Osobne!

Kontemplujem tvoju tvár, Pane?

Je milosrdenstvo pilierom, na ktorom spočíva môj život?

Je milosrdenstvo prítomné v mojom ohlasovaní a svedectve pred svetom?

Je všetko, čo robím, zahalené do nežnosti, s ktorou sa obraciam k mojim blížnym?

(chvíľa ticha)

Pane, sme tak blízko pri tebe. Zakúsili sme tvoju lásku. Vďaka tejto láske, ktorá sa skláňa až k odpusteniu a sebadarovaniu, sa každý z nás stáva služobníkom a sprostredkovateľom tvojho milosrdenstva pre ľudí.

Prosíme ťa, aby všade, kde je prítomná Cirkev, aj každý jeden z nás, bolo zrejmé Otcovo milosrdenstvo.

Daj, aby v našich farnostiach, v našich spoločenstvách, v združeniach, hnutiach, jedným slovom, všade, kde sú prítomní kresťania, bolo každému umožnené, aby našiel oázu milosrdenstva.

Otče náš…

Pieseň

Ctime túto sviatosť slávnu

Modlitba pred požehnaním

Dobrotivý Bože,

ty si vykúpil celé ľudstvo

smrťou a zmŕtvychvstaním svojho Syna;

Zachovaj v nás dielo svojho milosrdenstva

a daj, aby sme vždy plní vďaky

slávili tajomstvo viery,

a tak dosiahli večnú odmenu v nebi.

Skrze Krista, nášho Pána.

Pieseň

Blahoslavení milosrdní [Hymna SDM Krakov/BB zbor/Valéria Juríčková]

Share on FacebookEmail this to someoneShare on Google+Tweet about this on TwitterPrint this page

Previous Post

Next Post