old-religion-book-with-script-cyrillic-alphabet-photo-image-in-vintage-style

Medzikultúrne vzťahy východnej cirkvi s latinskou v Uhorsku do konca 18. storočia

8. júna 2016 Martin Mráz 0 Comments

Pozývame všetkých záujemcov o dejiny a kultúru Gréckokatolíckej cirkvi na vedeckú konferenciu, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 9. júna 2016 v priestoroch Centra spirituality Východ-Západ na Komenského ulici v Košiciach.

Viac o konferencii a jej programe na stránke: www.cyrslav.sav.sk

Share on FacebookEmail this to someoneShare on Google+Tweet about this on TwitterPrint this page

Previous Post

Next Post