O nás

* Počiatky UNIPASu …

Vladyka Milan Chautur, košický eparchiálny biskup, od akademického roka 2015/2016, vyčlenil kňaza, ktorý bude každý deň k dispozícii vysokoškolákom v Košiciach.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Kňaz poverený vysokoškolskou pastoráciou sídli v priestoroch Gréckokatolíckej eparchie v Košiciach na Dominikánskom námestí 2/A, oproti vysokoškolskému areálu UPJŠ na Moyzesovej ulici v Košiciach.

UNIPAS KE spolupracuje s Centrom voľnočasových aktivít UPJŠ – MINERVA na Moyzesovej ulici č.9 v Košiciach oproti Katedrálnemu chrámu Narodenia Presvätej Bohorodičky.

 

Náš cieľ

UNIPAS KE –  chce vytvárať predovšetkým miesto a čas na stretnutia. Popri všetkých študentských povinnostiach, s ktorými sa mladý človek stretáva počas svojho pôsobenia na vysokej škole, chce naše centrum vytvoriť priestor, kde chceme skrze stretnutia vytvárať vzťahy medzi Bohom a sebou navzájom. Streda je dňom, kedy sa stretávame na liturgiách v Katedrále Narodenia Presvätej Bohorodičky na Moyzesovej ulici v Košiciach. Následne je vždy čas a priestor stretnúť sa navzájom v priestoroch Pastoračného centra Gréckokatolíckeho farského úradu Košice – Staré Mesto (nachádza sa hneď vedľa katedrály), príp. v priestoroch budovy Minerva, aby sme mohli vytvoriť spoločenstvo gréckokatolíckych (samozrejme sú vítaní všetci ľudia dobrej vôle) vysokoškolákov v Košiciach.

katedrala

Naše aktivity

Akademický rok so sebou prináša nielen povinnosti a starosti, ale aj možnosti stretávať sa, spoznávať ľudí okolo seba a spolu hľadať toho, ktorý o sebe vyhlásil, že On jediný je Cesta, Pravda a Život – Ježiša Krista. Preto pozývame na pravidelné stretnutia nášho Centra. Stretávame sa každú stredu o 17:00 na liturgii v Katedrále Narodenia Presvätej Bohorodičky na Moyzesovej ulici v Košiciach. Po liturgii pokračujú naše stretnutia v budove Pastoračného centra Gréckokatolíckeho farského úradu Košice – Staré Mesto (nachádza sa hneď vedľa katedrály), príp. v priestoroch budovy Minerva. Práve tu je priestor a čas dozvedieť sa niečo nové a spoznávať nových ľudí. Biblické stretnutia, katechézy, prednášky a pozvaní hostia sú tým, čo napĺňa tento čas.

UNIPAS KE spolupracuje aj na príprave TEVE a TEVI – tematických večerov a tematických víkendov pre mladých. Organizujú ich gréckokatolíci kňazi a mladí z košického protopresbyterátu, ktorí chcú súčasnému mladému človeku ponúknuť to, čo je pre nich typické – spiritualitu kresťanského východu, katolícku teológiu a Cirkev ako spoločenstvo. Viac informácií na www.aetos.sk.

UNIPAS KE ponúka priestor a čas aj na osobný rozhovor o živote, vzťahoch, viere a všetkom čo zaujíma „študentskú“ dušu, a to vždy v utorok, stredu a štvrtok od 10.00h do 12.00h a od 13.00 h do 16.00h. Po dohovore s kňazom sa však takéto stretnutie môže uskutočniť aj v iné dni alebo časy.

Najviac voľného času študenti trávia na internátoch. Preto hľadáme spôsoby ako cez stretnutia a slávenia sv. liturgií vstúpiť aj do tohto priestoru.

HARMONOGRAM SEMESTRÁLNYCH AKTIVÍT

Pondelok 19.30 Liturgia na niektorom z vysokoškolských internátov
Utorok 19.30 Liturgia na niektorom z vysokoškolských internátov
Streda 17.00 Liturgia pre vysokoškolákov (Katedrálny chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky); 18.00 Stretnutie/Beseda (GKFÚ Košice-Staré Mesto/Minerva)

Utorok, Streda, Štvrtok 10.00 – 12.00 a 13.00 – 16.00 Stretnutia, osobné rozhovory a konzultácie (po telefonickom alebo emailovom dohovore s kňazom)

Okrem pravidelných stretnutí UNIPAS KE pripravuje aj iné aktivity, o ktorých vás budeme informovať na našej webovej a facebookovej stránke.