Odkazy

UNIVERZITNÉ PASTORAČNÉ CENTRÁ NA SLOVENSKU

www.upcbb.sk, Univerzitné pastoračné centrum Štefana Moysesa, biskupa, B. Bystrica
www.upc.uniba.sk, Univerzitné pastoračné centrum sv. Jozefa Freinademetza, Bratislava
www.upcnitra.sk, Univerzitné pastoračné centrum Pavla Straussa v Nitre
www.upcpo.eu, Univerzitné pastoračné centrum dr. Štefana Héseka v Prešove
upac.ku.sk, Univerzitné pastoračné centrum biskupa Jána Vojtaššáka v Ružomberku
www.upece.sk, Univerzitné pastoračné centrum sv. Stanislava Kostku, Trnava
www.dominikani.sk/_sub/cup, Centrum univerzitnej pastorácie Emauzských učeníkov vo Zvolene
upc.uniza.sk/web, Univerzitné pastoračné centrum sv. Pavla v Žiline
www.upctn.sk, Univerzitné pastoračné centrum Trenčín

UNIVERZITNÉ PASTORAČNÉ CENTRÁ VO SVETE

www.universitycatholic.net, Univerzitné pastoračné centrum v Londýne
www.rc-chaplaincy-um.org.uk, Univerzitné pastoračné centrum, Manchester, UK
www.ucd.ie/chaplain, Univerzitné pastoračné centrum, Dublin, Írsko
www.nuigalway.ie/student_services/chaplains, Univerzitné pastoračné centrum, Galway, Írsko
www.khg-frankfurt.de, Univerzitné pastoračné centrum, Frankfurt, Nemecko
www.khg-aachen.de, Univerzitné pastoračné centrum, Aachen, Nemecko
www.universitychaplain.se, Univerzitné pastoračné centrum, Stockholm, Švédsko
salvator.farnost.cz, Akademická farnosť Praha, kostel Nejsvětějšího Salvátora
home.agh.edu.pl, Akademické dušpastierstvo v Krakove
www.swanna.waw.pl, Akademické dušpastierstvo vo Varšave
www.newmaninstitut.nu, Newmanov inštitút, Uppsala, Švédsko
www.unimelbchaplain.net, Univerzitná farnosť, Melbourne, Austrália

UNIVERZITY V KOŠICIACH

www.upjs.sk, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
www.tuke.sk, Technická univerzita v Košiciach
www.uvm.sk, Univerzita Veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
www.euke.sk, Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach
www.ktfke.sk, Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta v Košiciach

KATOLÍCKA CIRKEV NA SLOVENSKU

www.ke-arcidieceza.sk, Košická arcidiecéza
www.kbs.sk, Oficiálna stránka Katolíckej cirkvi na Slovensku
www.grkatke.sk, Gréckokatolícka eparchia Košice
mladez.kbs.sk, Sekcia pre mládež Konferencie biskupov Slovenska
www.aetos.sk, Rada pre mládež Košickej eparchie

KRESŤANSKÉ MÉDIÁ NA SLOVENSKU

www.lumen.sk, Rádio Lumen
www.katnoviny.sk, Katolícke noviny
www.tkkbs.sk, Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska
www.tvlux.sk, TV Lux
http://sk.radiovaticana.va/, Vatikánsky rozhlas

KRESŤANSKÁ HUDBA

www.kriziaci.com, Križiaci
www.metelica.sk, Metelica
www.tretiden.sk, Tretí deň
www.kerygma.sk, Kerygma
www.30tri.com, 30tri
www.jenosbrothers.sk, Jeno’s Brothers
www.simonamartausova.sk, Simona Martausová

DUCHOVNÉ PRAMENE

www.pastorace.cz, Podklady pre pastoračnú činnosť
www.christ-net.sk, Slovenský kresťanský portál
www.vira.cz, Abeceda viery
www.verbumdomini.sk, Verbum Domini
www.jurica.sk, Juraj Jurica
kbd.sk/web, Katolícke biblické dielo
www.domcek.org, Dom Anky Kolesárovej, Vysoká nad Uhom
lc.kbs.sk, Liturgický kalendár
www.maranathapo.sk,
breviar.kbs.sk, breviá