orthodox-prostration

Odkiaľ začnem oplakávať skutky svojho biedneho života !?

7. marca 2016 Martin Mráz 0 Comments

Ak by sme hľadali niečo charakteristické pre Veľký pôst v byzantskom obrade, určite jedným z prvých špecifických prvkov bude práve Veľký kajúci kánon sv. Andreja Krétskeho s poklonami, v ktorom sa najlepšie odráža náboženská psychológia pôstnych dní na kresťanskom Východe. Veľký kánon “prechádza” celými dejinami spásy Starého i Nového zákona a ukazuje nám obrazy pokánia i obrazy odpadu od Boha. Tropáre (krátke poetické skladby) odhaľujú podstatu pokánia a povzbudzujú a motivujú nás k návratu k Bohu. Kánon obsahuje ca. 250 tropárov, za každým tropárom sa robia veľké metánie – spolu ich je asi 250.

Pozývame všetkých k modlitbe Kajúceho kánonu do katedrály Narodenia Presvätej Bohorodičky, v stredu 9.marca 2016, o 19:00.

Viac o tejto modlitbe na http://www.zoe.sk

Share on FacebookEmail this to someoneShare on Google+Tweet about this on TwitterPrint this page

Previous Post

Next Post