ikona-zenich-1

„Prídu dni, keď im ženícha vezmú … “

1. októbra 2015 Martin Mráz 0 Comments

Zamyslenie z liturgie.

Katedrála Narodenia Presvätej Bohorodičky v Košiciach, 30.9.2015, Lk 21. začalo (5, 33 – 39).

Keby sme medzi apoštolmi urobili anketu a položili im otázku o tom, ako bude vyzerať ich život, keď Ježiša nebude, asi málokto z nich by vedel presne odpovedať. Apoštoli si asi celkom dobre nevedeli predstaviť, že príde deň, keď Ježiš nebude s nimi. A už určite si ten moment nepredstavovali tak, ako to neskôr zariadil zástup v Jeruzaleme. Preto pre nich bolo dosť ťažké počúvať Ježišove slová o tom, že chvíľu je tu a potom nebude, že niekam musí odísť, že ho vydajú do rúk židom …

Dnešné evanjelium nám hovorí, že „prídu dni, keď im ženícha vezmú“ … že príde čas, kedy nielen apoštoli, ale kedy každý jeden z nás sa ocitne bez Boha.

Byť bez Boha? To sa dá? Ako? Kto alebo čo nám kradne Boha? Čo nás o neho oberá? V mojom a tvojom živote to už nie je židovská veľrada ani Pilát ani Rimania. V mojom a tvojom živote je to HRIECH!

Podľa katechizmu je hriech prestúpenie Božieho zákona. Premenené na drobné, v našom každodennom živote je to neláska,  nevšímavosť, nepokoj, ktorý vnášam do mojich vzťahov. Snaha uspieť na úkor tých druhých, uveriť diablovi, že ten druhý je môj nepriateľ len preto, že koná ináč ako si to ja predstavujem…

Podľa knihy Prísloví (Pris 24,16) spravodlivý padne sedemkrát do dňa. My sme zatiaľ vymenovali nejakých päť hriechov a určite by sme mohli pokračovať.

Vypočítavanie hriechov však nie je naším cieľom. Ani Ježiš kvôli tomu neprišiel. On prišiel, aby nás našich hriechov zbavil. Avšak táto pravda, aby sa v nás udržala, potrebuje ako nové víno byť naliata do nových mechov. Potrebujeme nové srdce. Srdce, ktoré viac ako chyby druhých si všíma vlastné hriechy a veľkosť Božej lásky.

Každý deň je novou výzvou začať pracovať na výrobe nového mecha – nášho nového srdca.

Na to odkazuje aj dnešný svätý, hieromučeník Gregor, Osvietiteľ Arménska. Nechal sa osvecovať Božou pravdou, aby tak cez neho mohla táto Pravda osvietiť aj iných. Keď je nám zima, tak sa vystavujeme hrejivým lúčom slnka. Ak túžime po novom srdci, tak sa skúsme vystaviť hrejivým lúčom Božej pravdy, ktorá oslobodzuje, zbavuje nás tmy a chladu hriechu a privádza k životu.

Share on FacebookEmail this to someoneShare on Google+Tweet about this on TwitterPrint this page

Previous Post

Next Post