SDM-v-GMPC

Prípravné stretnutia pred Svetovými Dňami Mládeže v Krakove 2016

30. septembra 2015 Martin Mráz 0 Comments

Pozvánka z GMPC v Prešove, nielen pre tých, ktorí pôjdu na SDM do Krakowa.

Milí priatelia,

Svetové dni mládeže v Krakove sa uskutočnia do 25. do 31. júla 2016. Oficiálna príprava slovenských mladých sa začne v septembri 2015. Bude sa volať “Milosrdný rok”.

Za prípravu, výpravu a organizáciu prípravy je zodpovedná Rada KBS pre mládež a univerzity (ktorá spravuje i túto webstránku). Informácie o registrácii, Dni v diecézach, cene, doprave a ďalšie informácie budeme postupne zverejňovať na tejto stránke. Jednou z prvých priamych príprav na SDM v Krakove bola naša spoločná púť s krížom SDM a ikonou Panny Márie (viac informácií). Na všetky vaše otázky radi odpovieme, môžete sa na nás obracať na adrese: Rada KBS pre mládež a univerzity, Kapitulská 11, P.O.Box 113,  814 99 Bratislava 1 alebo e-mailom: mladez@kbs.sk.

Rada KBS pre mládež a univerzity

Share on FacebookEmail this to someoneShare on Google+Tweet about this on TwitterPrint this page

Previous Post

Next Post