Pavol VI a Atenagoras

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov 2016

19. januára 2016 Martin Mráz 0 Comments

Ekumenický týždeň každoročne prebieha od 18. do 25. januára. Na Slovensku sa pri tejto príležitosti uskutoční viacero ekumenických bohoslužieb a stretnutí na rôznych úrovniach. V Bratislave sa bude konať celoslovenská ekumenická bohoslužba slova v utorok vo Františkánskom kostole. Po šiesty krát sa na nej stretnú predstavitelia a veriaci siedmich cirkví: gréckokatolíckej, bratskej, baptistickej, metodistickej, reformovanej, evanjelickej a rímskokatolíckej.

Celoslovenské Ekumenické služby Božie sa uskutočnia 24. januára v Evanjelickom kostole v Zemianskom Podhradí. Na celoslovenskom ekumenickom stretnutí sa zúčastní aj predseda KBS Stanislav Zvolenský.

Predseda Pápežskej rady pre napomáhanie jednoty kresťanov Kurt Koch v rozhovore pre Vatikánsky rozhlas pripomenul, že tohtoročný ekumenický týždeň sa uskutoční v kontexte dvoch veľkých udalostí – plánovaného celopravoslávneho koncilu a blížiaceho sa 500. výročia Reformácie.

Ilustračný obrázok tohto článku nám pripomína udalosť, ktorá sa stala podvečer 5. januára 1964 v Jeruzaleme. V tento deň sa prvý krát po niekoľkých storočiach stretli predstavitelia dvoch najväčších kresťanských cirkví, rímsky pápež Pavol VI. a konštatinopolský patriarcha Atenagoras. Týmto gestom nechceli poukázať na to, že nás už nič nerozdeľuje, chceli len prejaviť ochotu nevnímať viac toho druhého ako nepriateľa. Ježiš svojich učeníkov neučil nenávidieť, ale milovať. A toto môže byť pozvaním pre každého jedného z nás k tomu, ako prežívať týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.

Share on FacebookEmail this to someoneShare on Google+Tweet about this on TwitterPrint this page

Previous Post

Next Post